Повече за проекта
Проект:
Консултации и системна интеграция

Клиент:
Посолство на ФР Бразилия
София
Проектиране и консултации при изграждане на информационна система на посолството в София.

Ангажимента включва:

- проектиране;

- избор и доставка на ИТ оборудване;

- свързване и настройка всички компоненти;

- свързаност между системите и централните бази данни;

- поддръжка на компютърната и офис техника;