Повече за проекта
Проект:
Поддръжка и консултации

Клиент:
eTel
Поддръжка на корпоративната
информационна система
Поддръжка на компютърна мрежа в офиса и отдалечени работни места.

Мониторинг на сървърни системи.

Управление на хостинг система.

Всички дейности се извършват в сътрудничество с външни екипи партньори.